Rozhodnete-li se využít naše služby, tak Vám zde popíšeme jak bude vše probíhat.

Po Vašem kontaktu si domluvíme veškeré podrobnosti, od ceny až po počet spotřebičů.  My si připravíme čárové kódy vytvořené speciálně pro Vaše pracoviště.

V dohodnutý den se dostavíme na místo kde se bude provádět revize.

Všechny spotřebiče a nářadí si důkladně prohlédneme a označíme čárovým kódem a následně si veškeré nutné údaje zapíšeme do počítače.

Poté pomocí profesionálního měřícího přístroje změříme, tam kde to budou podmínky dovolovat nutné hodnoty pro zjištění stavu spotřebiče.

V případě, že některý spotřebič nelze odpojit od sítě, tak zvolíme vhodnou metodu prověření bezpečnosti provozu onoho spotřebiče.

Veškerou naší činnost provádíme tak, aby jsme co nejméně omezovali práci Vašich zaměstnanců či klientů. Pracujeme v tichosti a vše uvedeme do původního stavu.

V případě nalezení zvláště nebezpečného spotřebiče, řešíme na místě jeho odpojení.

Po provedení samostatné revize Vám během 1-2 dnů předáme vypracované protokoly o revizi a fakturu.

Sami za Vás budeme hlídat datum další revize, nestane se Vám tak, že by jste používali spotřebič bez platné revize a tím se vystavovali vysokým sankcím a samozřejmě i ohrožení zdraví a majetku.